Tegen het zwartberookte stompje

Kerk & religie

Cats Wor, de naam van een predikant uit de negentiende eeuw. Zou die naam in Nederland nog voorkomen? Hoe ik aan die naam kom? In 1874 schreef ene H. H. Hartman een roman: ”Gesina de jeugdige emigrante”. Gesina was het dochtertje uit een arm kleermakersgezin. Ze werd door haar baas ontslagen. „Wat nu?” peinsden de ouders. Naar de Zuid-Afrikaanse Kaap. Dat kon via de ”Commissie ter overzending van jonge lieden als dienstboden naar Kaap de Goede Hoop”.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.