Zeeuwse Staten: nog veel onzeker over aanpak landelijk gebied

Binnenland

Door onder meer onzekerheid over de beschikbare financiële middelen, de complexiteit van de materie en een recent gepubliceerd onderzoek over stikstofneerslag vragen veel Statenfracties in Zeeland zich af in hoeverre de provincie de conceptversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied goed kan uitwerken. VVD-fractievoorzitter Daniëlle de Clerck sprak in een commissievergadering van een „mistige procesgang”.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.