Geloof leidt tot brandend hart bij Bijbelstudie

Opinie

Nadat Jezus de twee diep teleurgestelde Emmaüsgangers had uitgelegd wat Mozes en de profeten over de Messias hadden gezegd, zeiden ze: „Was ons hart niet brandende in ons (…) toen Hij ons de Schriften opende?” Geloof is de sleutel waarmee de Bijbel opengaat.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.