Plasterk niet gerust op positie homodocent

Visienota refoscholen
Minister Plasterk maandag tijdens de presentatie van de visienota op het Rotterdamse Wartburg College. Foto Sjaak Verboom Sjaak Verboom

Noch in de maandag op het Rotterdamse Wartburg College gepresenteerde visienota van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) over homoseksualiteit, noch in het gehouden kringgesprek met leerlingen ziet minister Plasterk aanleiding het aanmoedigen van homo-emancipatie in orthodox-christelijke kring te staken.

Voordat de minister daartoe zou besluiten, wil hij eerst met scholen van gedachten wisselen over de ontslagbescherming voor homofiele docenten die openlijk een seksuele relatie aangaan met iemand van hetzelfde geslacht. Plasterk zei dat maandag na afloop van het onderhoud dat hij op het Wartburg College had met directieleden, docenten en scholieren.

De stuurgroep homoseksualiteit voor het christelijk/reformatorisch onderwijs verklaarde er desgevraagd rekening mee te blijven houden dat scholen docenten vanwege het praktiseren van hun geaardheid moeten ontslaan. „Maar in geval van ontslag wordt iemand nooit alleen op zijn geaardheid afgerekend. Homoseksualiteit kan de katalysator zijn, maar als een docent openlijk kiest voor een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht is er sprake van een brede verschuiving van opvattingen. Uiteindelijk gaat het dan om heel zijn levensovertuiging die hem ongeloofwaardig maakt”, aldus schoolleider W. Büdgen.

De stuurgroep verklaarde verder voorafgaand aan een eventuele ontslagprocedure de notie van goed werkgeverschap serieus te zullen nemen. RMU-directeur P. Schalk: „Bij het zoeken naar een passende oplossing zullen ze zorgvuldig en respectvol handelen, met inachtneming van de wet.”

Woordvoerder Johan Quist van RefoAnders vindt het „bijzonder bemoedigend om te zien dat het visiedocument in grote lijnen overeenkomt met onze eigen visie.”

Quist ziet de totstandkoming van het visiedocument en het gesprek met de minister „als een ongekende ontwikkeling in de reformatorische wereld en als de basis voor echte openheid.”

Voorzitter Wouter Neerings van het COC noemt de nota een stap vooruit, maar is nog lang niet tevreden. Wat hem vooral zorgen baart is de positie van homoseksueel personeel. „Het zou goed zijn als de Commissie Gelijke Behandeling het initiatief neemt om het reformatorisch onderwijs duidelijk te maken wat mag en vooral ook wat niet mag. De godsdienstige grondslag van de school is namelijk geen vrijbrief voor discriminatie.”