Partijbestuur SGP: Vrouw op lijst niet bevorderen

beeld ANP

Sinds het arrest van de Hoge Raad in 2010 mag de SGP vrouwen niet meer weren van kandidatenlijsten om het enkele feit dat zij vrouw zijn. Dat wil echter „niet zeggen dat we de politieke participatie van vrouwen moeten bevorderen”, schrijft partijvoorzitter Van Leeuwen in het partijblad De Banier, dat deze week verschijnt.

Van Leeuwen reageert hiermee op het feit dat door plaatselijke SGP-afdelingen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in tenminste zeven plaatsen vrouwen op kandidatenlijsten zijn geplaatst. In twee gemeenten, Vlissingen en Amsterdam, is (ook) de lijsttrekker een vrouw.

In het partijblad wijst de partijvoorzitter er nog eens op dat in het beginselprogramma van de SGP staat dat er „een onderscheiden roeping en verantwoordelijkheid is ten aanzien van het regeerambt voor mannen en vrouwen”.

Het samenstellen van kandidatenlijsten is een lokale verantwoordelijkheid, schrijft Van Leeuwen. Lokale partijbestuurders moeten echter wel opereren „binnen de kaders” van de uitgangspunten van de partij. Ook behoren zij met de kandidaten te spreken over de beginselen van de partij, waarna zij „een integrale afweging moeten maken in hoeverre de kandidaten in staat zijn de SGP-beginselen geloofwaardig te vertegenwoordigen”.

Ten slotte schrijft Van Leeuwen dat „het hoofdbestuur het als zijn opdracht ziet de eenheid van de partij rondom de SGP-beginselen (dat is meer dan er één uit te isoleren) te bewaren met respect voor elkaar.”