Kluveld: Genderideologie door gewone mensen vaak niet gedeeld

Probeer als SGP aan te sluiten bij „het gezonde verstand van mensen uit de provincie.” Daar heerst vaak „nog veel scepsis over de genderideologie”, waartegen de SGP op Bijbelse gronden een dam probeert op te werpen.

Die aanbeveling deed dr. Amanda Kluveld dinsdagavond toen zij in Woerden de zogeheten Guidolezing hield, een door het Wetenschappelijk Instituut van de SGP in het leven geroepen jaarlijks evenement.

Kluveld, als cultuurhistoricus verbonden aan de Universiteit Maastricht, was gevraagd in te gaan op de vraag ”welke dominante ideologieën, precies vierhonderd jaar na de start van de Dordtse synode, het reformatorische geloof uitdagen”. Haar betoog richtte zich op de steeds verder oprukkende genderideologie, die gevoed wordt door een tijdgeest waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat „hoogst individuele zelf” ook wil etaleren in de media.

Wielrenner

Kluveld hekelde de tijdgeest, waarin het vaak niet om de feiten gaat, maar om hoe individuele mensen die beleven. Als voorbeeld noemde ze een wielrenner, een mannelijke transgender, die een wedstrijd voor vrouwen had gewonnen, en daarover door de overige deelnemers aan de wedstrijd bekritiseerd werd. „Logisch dat hij won, want hij had meer testosteron en meer kracht. Niet voor niets bestaan er aparte wedstrijden voor mannen en voor vrouwen.” Wat de historica verbaasde, was hoe de wielrenner aan zijn overwinning bleef vasthouden. „Volgens hem was de zaak waar het hier vooral om draaide dat transgenders niet onderdrukt mogen worden. Hij voelde zich vrouw en dus was hij vrouw.”

Strafrecht

De historica noemde het verbijsterend hoe er in media en politiek vaak voetstoots vanuit wordt gegaan dat wat één persoon over zichzelf beweert, ook de waarheid moet zijn. „Het is maar goed dat het er in het strafrecht anders aan toegaat.”

Tegelijk vroeg de Maastrichtse wetenschapper zich af hoe algemeen aanvaard dergelijke opvattingen in onze maatschappij zijn. Zij verwees in dit verband naar een uitspraak van de rechtbank Limburg, eerder dit jaar, die oordeelde dat een inwoner van Roermond een genderneutraal paspoort behoorde te krijgen, wat deze persoon daarna ook uitgereikt kreeg. „Ter onderbouwing van de uitspraak wees de rechtbank op de tijdgeest, die onder meer tot uiting zou komen bij de NS, die reizigers niet meer aanspreek met „dames en heren” maar met „beste reizigers”, en bij de HEMA die genderneutrale kinderkleren promoot en verkoopt.”

Maar hoe gewone mensen op het besluit van de HEMA reageerden, nam de rechtbank Limburg, aldus Kluveld, níét in haar overwegingen mee. „Er is veel kritiek gekomen op dat idee van genderneutrale kinderkleding. Dat had de rechter dan toch óók moeten verdisconteren?”

Puberbrein

In hoe media, belangengroepen, rechters en politici met deze materie omgaan, zag de historica nog meer inconsistenties. „De trend wordt steeds meer dat kinderen al op zeer jonge leeftijd mogen kiezen of ze jongen of meisje willen zijn, en soms zelfs bijna tot zo’n keuze gedwongen worden. Maar tegelijk stellen wetenschappers, ook in het jeugdstrafrecht, dat het puberbrein zo in elkaar steekt dat het de gevolgen van zijn daden en keuzes nog niet goed overziet. Hier wringt dus duidelijk iets.”

Als de SGP medestanders zoekt in haar verzet tegen de genderideologie, zou zij die vooral moeten zoeken bij „mensen uit de provincie”, denkt Kluveld, bij wie je doorgaans nog veel „gezond verstand” aantreft.