Kamer wil actie na rapport Haga Lyceum

Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet actie onderneemt na een kritisch rapport van de onderwijsinspectie over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen is het goed dat de onderwijsinspectie het rapport over de islamitische school mocht publiceren. „Het is belangrijk dat we altijd en overal kunnen zien dat jongeren goed onderwijs in een veilige omgeving krijgen”, zegt Van Meenen. „Waar dat ontbreekt moet zonder terughoudendheid ingegrepen worden.”

De conclusies van de onderwijsinspectie zijn „buitengewoon ernstig”, vindt het CDA. „Het bestuur en de directeur moeten weg, dat lijkt me helder”, aldus onderwijswoordvoerder Michel Rog. „Ik hoop dat de minister de middelen die hij heeft inzet om dat mogelijk te maken.”

„Dit is duidelijk,” zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. „Het is simpelweg schadelijk voor leerlingen om op deze school onderwijs te krijgen. Er is maar één oplossing: de school moet dicht.”

Het kabinet kan de school zelf niet zomaar sluiten, maar minister Arie Slob (Onderwijs) wil wel af van het bestuur van de school. Hij komt vermoedelijk met een zogeheten aanwijzing. Als het bestuur die negeert en blijft zitten, dan kan hij besluiten dat de school geen geld meer krijgt.

Het bestuur van het Haga Lyceum brengt de school en de leerlingen schade toe, concludeert de onderwijsinspectie onder andere vanwege contact tussen het bestuur en personen die volgens de inlichtingendiensten in extremistische kringen verkeren. Verder is er sprake van zelfverrijking en belangenverstrengeling en heeft het bestuur financieel wanbeheer gevoerd. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur zijn leven betert.