Kamer: Refomethode onder loep vanwege passages over seksualiteit

Minister Slob. beeld ANP, Bart Maat

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs moet onderzoeken of passages uit de reformatorische lesmethode ”Wonderlijk gemaakt” wel passen binnen de leerdoelen die de overheid heeft gesteld over seksuele diversiteit.

Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag uitgesproken door een motie van SP-Kamerlid Kwint te aanvaarden. Alleen ChristenUnie en SGP stemden tegen.

2019-08-14-OPN1-Onderwijsvrijheid-8-FC-V_webBeperk vrijheid van onderwijs niet

Kwint loopt al maanden te hoop tegen een passage in de refolesmethode waarin staat dat de scholen hun leerlingen „weerbaar willen maken tegen moderne vormen van seksualiteit.” Volgens hem is een dergelijke passage niet in lijn met de afgesproken leerdoelen over seksualiteit. Daarin staat onder meer dat leerlingen respectvol leren omgaan met verschillen in opvattingen van mensen en seksuele diversiteit.

Kwint noemde in de motie niet de reformatorische lesmethode bij naam. Hij stelt in de Kameruitspraak ‘alleen’ dat er „scholen zijn die lesmethodes gebruiken die een tegengeluid bieden aan het moderne denken over seksualiteit en seksuele diversiteit of elkaar aankijken als overspel benoemen.”

Door de laatste woorden „of elkaar aankijken als overspel benoemen” richtte zijn motie zich ook tegen lesmethodes van islamitische scholen. Maar die worden op dit moment al onderzocht op mogelijke tegenstrijdigheid met de gestelde leerdoelen. Toen de motie was aanvaard door de Kamer, wees Kwint daar ook op. Hij wil nu van Slob weten of hij in dat onderzoek ook de reformatorische lesmethode kan meenemen.

Volgens SGP-Kamerlid Bisschop is de motie van de SP’er Kwint „overbodig en bedenkelijk. Overbodig omdat er in de vorige kabinetsperiode al een onderzoek is gedaan. Daaruit bleek dat veel scholen te weinig doen met de leerdoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit. Uitgezonderd scholen met een sterke levenbeschouwelijke grondslag. Slob kan verwijzen naar dat onderzoek.

De motie komt dichtbij de zogenoemde gedachtenpolitie. Je mag kennelijk niet meer uitdragen dat homoseksualiteit zondig is. Dat vind ik bedenkelijk.”

Kwint diende de gewraakte motie samen met PvdA, GroenLinks en D66. Dat gebeurde enkele weken geleden tijdens een debat over de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Die wet regelt dat nieuwe scholen niet langer gebonden hoeven te zijn aan een bestaande richting zoals protestants, rooms-katholiek of reformatorisch.

De Kamer stemde dinsdag in met deze wet. Behalve de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden ook GroenLinks, 50PLUS, SGP, Partij voor de Dieren en Van Haga voor. De SP was tegen omdat de wet volgens Kwint onvoldoende doet om segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

De Kamer aanvaardde dinsdag met algemene stemmen een motie van VVD’er Heerema en de CDA’er Rog. Daarin vraagt de Kamer „te borgen dat ook buitenlandse initiatiefnemers die in Nederland een nieuwe school of een nieuwe dependance willen openen, vooraf worden getoetst op hun plan hoe zij het burgerschapsonderwijs willen vormgeven.”