„CU, erken en bescherm ook het homohuwelijk”

beeld ANP

De ChristenUnie moet in het nieuwe beginselprogramma opnemen dat de overheid ook homohuwelijken beschermt.
Dat vindt een groep van twaalf ChristenUnieleden die een amendement heeft opgesteld voor het nieuwe beginselprogramma van de partij. De partij debatteert daarover tijdens een congres dat zaterdag 24 november in Zwolle plaatsvindt.

In het ontwerpbeginselprogramma dat het partijbestuur heeft voorgelegd aan de leden staat dat de overheid het huwelijk tussen man en vrouw „erkent en beschermt.” En dat de overheid „in haar bescherming en ordening (...) ook oog heeft voor hen die niet of niet meer gehuwd leven.”

In het amendement stellen de indieners voor om daaraan toe te voegen: „Heden ten dage staat het huwelijk ook open voor geliefden van hetzelfde geslacht. (...) In haar bescherming en ordening heeft de overheid oog voor alle gehuwden en voor allen die niet of niet meer gehuwd leven.”

Geen bezwaar

Initiatiefnemer Walter Brands zegt in het Nederlands Dagblad van donderdag dat hij binnen de partij geen discussie wil starten over de vraag hoe de Bijbel moet worden uitgelegd. Persoonlijk ziet hij geen bezwaren tegen een huwelijk van mensen met hetzelfde geslacht. „Maar in de tekst van het partijbestuur vallen getrouwde homo’s tussen wal en schip, terwijl in een deel van de CU-achterban er ook kerkelijk de ruimte is om te trouwen. De partij hoeft daarover niet het oordeel te vellen”, aldus Brands.

Partijbestuur

ChristenUniepartijvoorzitter Adema wil, vooruitlopend op een vergadering van het partijbestuur die vrijdag plaatsvindt, geen publieke uitspraken doen over het amendement. „We vergaderen er vrijdag over en in de loop van volgende week komen alle wijzigingsvoorstellen met preadviezen naar buiten. Ik wil het bestuur niet voor de voeten lopen.”