CDA: Rijk moet zich sterk maken voor behoud ‘Leusderheide’

beeld Saskia Berdenis van Berlekom

Het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf moeten zichtbaar maken hoe ze zich inzetten voor het behoud van het gebouwencomplex bij de voormalige schietbanen op de Leusderheide bij Amersfoort.

Daar heeft de CDA-Tweede Kamerfractie woensdag op aangedrongen in schriftelijke vragen aan minister Van Engelshoven (Cultuur) en de staatssecretarissen Visser (Defensie) en Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Aanleiding is een oproep van woordvoerders van de Historische Kring Leusden en het Nationaal Monument Kamp Amersfoort in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 15 december om de gebouwen voor sloop te behoeden. Het CDA deelt hun opvatting dat de panden bestempeld horen te worden als cultuurhistorisch waardevol militair erfgoed. „De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zou ondersteuning kunnen bieden voor de instandhouding en de passende herbestemming van het gebouwencomplex”, stellen de Kamerleden Geluk en Bruins Slot.

2018-12-15-REG1-leusderheide-4-FC_web„Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide”

Onderdeel van het gebouwencomplex is een wachtlokaal dat tot het sluiten van de schietbanen in juni 2009 in gebruik was bij de Nationale Reserve. In de Tweede Wereldoorlog kwamen de Duitse executiepelotons er op adem, na het fusilleren van politieke gevangenen op de Leusderheide.