Wartburg College kiest bewust voor zonne-energie

Panelen op een gebouw in Amsterdam. beeld ANP, Koen van Weel
2

Nog voor de zomer moeten alle locaties van het Wartburg College in en om Rotterdam voorzien zijn van zonnepanelen: 1593 stuks. De school slaat hiermee bewust een duurzame weg in.

Arie van Steensel, hoofd technische dienst van de school voor reformatorisch voortgezet onderwijs, noemt maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijkste reden. „Daarnaast zijn leerlingen maar mondjesmaat met duurzaamheid bezig. Als school voelen we ons verplicht om hen hier meer bewust van te maken.”

Hoe verhouden investering en besparing zich tot elkaar?

„Het gaat om een investering van tussen de vijf en zes ton. Per jaar denken we 25 tot 30 procent te kunnen besparen op energiekosten. Al met al zullen we dus minimaal zeven jaar bezig zijn om de investering terug te verdienen, afhankelijk van de locatie. De ligging van de gebouwen en het beschikbare dakvlak zijn bepalend en die maken hier het verschil.”

In de zomer brengen de panelen het meest op, maar juist dan zijn de scholen dicht.

„Daar hebben we in het voortraject goed naar gekeken. We willen niet terugleveren aan het net, omdat dit voor grootverbruikers nauwelijks iets oplevert. We hebben het energieverbruik in de zomermaanden gemeten en daarop de maximale energieopbrengst van de panelen afgestemd.”

Hoeveel energie verbruikt de grootste locatie, de Guido de Brès op één dag?

„Gemiddeld zo’n 2500 kilowattuur. Maar omdat onze centrale serverruimte daar staat, geeft het een iets vertekend beeld. Tegelijkertijd is het een relatief nieuw gebouw wat weer gunstig is voor het verbruik. We zijn al enige tijd bezig met het verduurzamen van onze gebouwen. Denk aan nieuwe verlichting en isolatie.”

Hebt u subsidie gekregen voor dit project?

„Als grootverbruiker zit de subsidieregeling iets anders in elkaar. Je krijgt niet ineens een bedrag, maar een maximaal bedrag per jaar dat na elk jaar opnieuw wordt vastgesteld op basis van de opgewekte energie en de energieprijs. Daar zit dus wel een klein risico in. Mocht de opbrengst in een jaar iets tegenvallen, dan is de subsidie dat jaar ook minder.”

Hoe gaat u leerlingen betrekken bij dit project?

„Binnen de scholen komen monitors te hangen die de opbrengst rechtstreeks laten zien. Getallen zeggen leerlingen niet zoveel, dus we moeten daar nog een concrete vertaalslag aan geven. We zijn nog aan het nadenken hoe we dat het beste kunnen doen. Op deze manier hopen we dat duurzaamheid voor onze leerlingen iets tastbaars wordt waar ze elke dag mee in aanraking komen.”

Van Rennes Elektrotechniek uit Klaaswaal begint in de meivakantie met de installatie van de eerste panelen. Op de locatie Guido de Brès in Rotterdam komen 604 exemplaren met een vermogen van 161 kilowattpiek, de vergelijkingseenheid voor zonnepanelen. Locatie Revius en De Swaef, eveneens in Rotterdam, krijgen er respectievelijk 249 en 483. Op de daken van het gebouw in Dordrecht, locatie Marnix, komen 256 panelen.