SGP in college Scherpenzeel na keuze voor zelfstandigheid

Raadsvergadering Scherpenzeel over fusie met Barneveld. Inspreker ds. H. van Ginkel. beeld Niek Stam
5

Gemeentebelangen Scherpenzeel en de SGP gaan in Scherpenzeel een nieuwe coalitie vormen. Beide partijen, die samen een meerderheid in de gemeenteraad hebben, wezen maandagavond een fusie met Barneveld af.

Scherpenzeel krijgt een nieuw college. Het oude viel aan het begin van de raadsvergadering nog voor het debat over de toekomst van het dorp. ChristenUnie en Pro Scherpenzeel trokken hun wethouders terug met als argument dat ze de discussie niet wilden “laten overschaduwen” door de vertrouwensbreuk afgelopen week in het college.

De wethouders van CU en Pro zegden dinsdag hun vertrouwen in collega Henny van Dijk-van Ommering van Gemeentebelangen (GBS) op wegens verschil van inzicht. Aanleiding was het collegevoorstel om “als koers voor de (bestuurlijke) toekomst van Scherpenzeel in te zetten op herindeling met de gemeente Barneveld”. GBS, met vijf zetels de grootste raadsfractie, diende een initiatiefvoorstel in voor zelfstandigheid.

“Met het voorstel tot herindeling met Barneveld braken CU en Pro met de afspraken in het coalitieakkoord dat Scherpenzeel een zelfstandige gemeente is en blijft”, concludeerde GBS-fractievoorzitter Henk Brons in de raadsvergadering. “Daarmee was het vertrouwen in de samenwerking verdwenen en hebben we de SGP-fractie uitgenodigd een nieuwe coalitie te vormen.”

De SGP heeft de raadsleden Gerard van Deelen en Izaak van Ekeren als wethouderskandidaten naar voren geschoven. Het is de bedoeling dat beiden een aanstelling voor een halve werkweek krijgen, naast GBS-wethouder Van Dijk. “Na de installatie van een kroonbenoemde burgemeester zal een SGP-wethouder zich terugtrekken en de andere SGP-wethouder zijn functie voltijds gaan vervullen”, lieten de nieuwe coalitiepartners weten.

De SGP’ers zullen waarschijnlijk woensdagavond worden benoemd en beëdigd, nadat een integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden. GBS wil per se dat de wethouders een officiële status hebben als donderdag de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad met commissaris van de koning John Berends spreekt over de uitkomst van het raadsdebat en de openstaande procedure voor een burgemeestersbenoeming.

Met acht van de dertien zetels forceerden GBS en SGP dat Scherpenzeel zelfstandig blijft. Volgens het initiatiefvoorstel is er bij de inwoners onvoldoende draagvlak voor herindeling en worden bij zelfstandigheid het karakter van het dorp en de regie over de lokale voorzieningen behouden. “Scherpenzeel is al 790 jaar zelfstandig. Laten we nu de eerste stap zetten voor de viering van 800 jaar zelfstandigheid”, aldus Brons.

CU-fractievoorzitter Marieke van de Beek-Lindhout pleitte tevergeefs voor samengaan met Barneveld. “Je kunt toch niet stellen dat kernen van de gemeente Barneveld als Voorthuizen en Kootwijkerbroek hun identiteit zijn kwijtgeraakt? We kunnen beter nu zelfverzekerd met Barneveld over herindeling praten, nu we er nog goed voorstaan, dan over een aantal jaar vanuit een heel wat zwakkere positie als we veel financiële reserves hebben opgebruikt en er geen andere weg meer is dan samenvoeging.”

Voor de SGP was het GBS-voorstel “het minst ingrijpend”, reageerde fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen. “Je kunt je zelfstandigheid maar één keer opgeven.” Van uitstel van het raadsbesluit om allerlei aspecten nog eens goed te overwegen, zoals het CDA opperde, wilde hij niet weten. “Van de zomer had dat een goed advies kunnen zijn, maar er is nu zoveel druk van binnenuit en van buitenaf dat we onze inwoners en de ambtelijke organisatie duidelijkheid moeten verschaffen.”

Zwankhuizen drong ook aan op gesprekken met Barneveld. “Om te normaliseren, om beter na te denken over samenwerking, zonder voorwaarden vooraf, en om de goede verstandhouding met onze goede buur vast te houden.”

2019-10-28-REG1-scherpenzzel-5-FC-webVertrouwensbreuk in college Scherpenzeel