Rechter: Euthanasie op demente vrouw was zorgvuldig

Voormalig verpleeghuisarts Catharina A. (68) heeft volgens de rechtbank in Den Haag op zorgvuldige wijze euthanasie toegepast op een diep dementerende patiënte. De rechtbank heeft de arts daarom ontslagen van rechtsvervolging.

Het Openbaar Ministerie wilde een veroordeling voor moord, omdat de vrouw weliswaar een wilsverklaring had maar haar stervenswens niet vlak voor haar dood had herhaald.

De arts beëindigde het leven van de 74-jarige patiënte in april 2016. De vrouw was zo diep dement dat zij volledig wilsonbekwaam was, erkent de rechtbank. Maar in deze situatie vindt de rechtbank dat de arts een actuele stervenswens niet hoefde te verifiëren. Vanwege haar situatie was een gesprek daarover met haar niet meer mogelijk. A. raadpleegde vooraf twee andere artsen, die haar steunden. Ook voldeed de arts aan alle andere eisen rondom levensbeëindiging en daarom is de toegepaste euthanasie niet strafbaar, aldus de rechtbank.

ANP-77301883Uitspraak euthanasiezaak vraagt om hoger beroep

De patiënte had in het verleden een wilsverklaring opgesteld, met een speciale bijlage voor euthanasie. Zij vreesde te eindigen als haar moeder, die twaalf jaar lang dementerend in een verpleeghuis zat. De rechtbank benadrukte dat de vrouw haar euthanasiewens vele malen had herhaald, onder meer tegen haar artsen, echtgenoot en dochter.

De dementie, type alzheimer, werd in 2012 vastgesteld. Halverwege 2015 ging de vrouw hard achteruit en in januari 2016 wist zij niet meer wat het woord euthanasie betekende. Ze herkende haar eigen spiegelbeeld niet meer en was elke dag angstig, verdrietig en onrustig. Ze doolde over de gangen, bonkte op de muren tot haar handen bloedden en riep twintig keer per dag dat ze dood wilde. Ze had fysieke conflicten met medebewoners en het personeel en was volledig incontinent. Medicijnen brachten geen verlichting.

Het OM had overigens geen straf geëist, omdat de arts te goeder trouw had gehandeld en omdat het vond dat de eisen in de wet niet duidelijk waren in het geval van dementie. Het OM vindt het een moeilijke en ingewikkelde zaak en gaat het vonnis eerst uitvoerig bestuderen.

77301883Gemengde reacties in Kamer op euthanasievonnis

ANP-33566939_webGammel wetsartikel brengt al jaren veel teweeg over euthanasie bij dementie

ANP-19025744_webNPV bezorgd over euthanasie bij dementie

ANP-34396489OM: Euthanasie op demente vrouw in juridische zin moord

ANP-34587832In Nederland kan „volstrekt weerloze vrouw worden doodgemaakt”