Plasterk krijgt nota VGS over homoseksualiteit

Visienota refoscholen
Minister Plasterk. Foto ANP ANP

Minister Plasterk neemt maandag de visienota van de stuurgroep homoseksualiteit reformatorische scholen in ontvangst. „De stuurgroep beseft dat de in zijn nota neergelegde visie niet overeenstemt met de verwachtingen van de minister.”

Dat schrijft de door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) ingestelde stuurgroep in een brief die de afgelopen dagen naar bij de organisatie aangesloten kerkenraden, directies en schoolbesturen is verstuurd.

„De stuurgroep acht de nota Bijbels gefundeerd, binnen de kaders van de wetgeving, en is van mening dat deze op zeer evenwichtige wijze tot stand is gekomen”, zo staat in de brief. Aan de nota hebben pedagogen, psychologen, juristen, theologen en ervaringsdeskundigen meegewerkt. In twee bijeenkomsten heeft de stuurgroep zijn activiteiten afgestemd met betrokkenen vanuit de kerkelijke achterban en andere verwante organisaties.

Een aantal werkgroepen zal nu specifiek beleid gaan ontwikkelen rond de thema’s veiligheid en pedagogisch klimaat, toerusting en vorming, leerlingbegeleiding en personeels- en communicatiebeleid. De werkgroepen moeten volgend jaar met adviezen hierover komen.

Op verzoek van minister Plasterk heeft de stuurgroep maandag een ontmoeting met hem op het Wartburgcollege locatie Guido de Brès in Rotterdam. De bewindsman zal daar met de stuurgroep, schooldirectie, docenten en leerlingen in gesprek gaan over de nota.

In de brief schrijft de stuurgroep dat hij beseft dat „de in zijn nota neergelegde visie niet overeenstemt met de verwachtingen van de minister en ook niet aansluit bij hetgeen door de meerderheid in onze samenleving wordt gedacht en gevonden. Daarmee staat de stuurgroep voor een moeilijke taak.”

Komend najaar hoopt de stuurgroep een aantal besloten regionale informatieavonden te organiseren over homoseksualiteit.

voor meer berichtgeving over de nota vanaf maandag 11.00 uur op de website.