Petitie rond ‘Nashville’ aangeboden aan Tweede Kamer

Nashvilleverklaring
Publicist Marcel Bas biedt een petitie voor de Nashville-verklaring aan. De Kamer debatteert later in de week over deze verklaring. beeld ANP
6

„De ondertekenaars van de Nashvilleverklaring verdienen alle steun. De verklaring is in lijn met de Bijbel en Gods plan voor de mens. ‘Nashville’ roept niet op tot haat of discriminatie, maar tot naleving van het universeel christelijke begrip dat de zonde verworpen dient te worden, doch niet de zondaar.”

Dat staat in een petitie die de Tweede Kamer dinsdagmiddag kreeg uit handen van Marcel Bas (49) uit Voorschoten. Zo’n 2500 Nederlanders onderschreven het verzoekschrift. Bas kwam zelf vijf jaar geleden tot bekering: „Ik beleef mijn geloof op oosters-orthodoxe wijze. Daar gelden vrij onveranderlijke doctrines.”

In de Nashvilleverklaring spreken orthodoxe Amerikaanse christenen zich uit over homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenders. In januari dit jaar kwam de Nederlandstalige versie in de openbaarheid. Die leidde tot een storm van kritiek in politiek en kerkelijk Nederland. Velen betitelden de verklaring als homofoob en transfoob. Ook vanuit orthodox-christelijke kring kwam er kritiek op het document; niet zozeer vanwege de inhoud, maar vanwege het gebrek aan een passende pastorale toon. Predikanten die de verklaring ondertekenden, mochten in sommige gemeenten niet voorgaan en het openbaar ministerie onderzocht of de verklaring strafbaar was.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verklaring.

Marcel Bas, in het dagelijks leven taalkundige en vertaler, verbaasde zich over de ophef. „Ik wil de Tweede Kamer laten weten dat de kwalificaties en gevolgtrekkingen onjuist zijn en dat criminalisering van het verkondigen van deze opvattingen onterecht is.”

Wat vindt u van de Nashvilleverklaring?

„De stellingnamen in de verklaring zijn alleszins redelijk en Bijbelgetrouw. Ik denk dat elke christen de oproep ter harte moet nemen.”

Maar juist christenen verzetten zich tegen de verklaring.

„Dat verbaast mij zeer. Ik had meer steun verwacht voor mijn actie. Veel theologen betitelen de verklaring als discriminatie.”

Bent u het daar niet mee eens?

„Nee. Mensen wijzen op hun zondige gedrag is geen daad van discriminatie, maar juist van liefde en betrokkenheid. Dat impliceert geen uitsluiting, maar insluiting. Het is de taak van de kerk en medechristenen om mensen te waarschuwen tegen de zonde. Of het nu gaat om overspel, ontucht, liegen, afgunst, drift, diefstal of andere gedragingen die tegen Gods wil ingaan. Ik wil mezelf daar ook bij insluiten. We zijn allemaal zondig en hebben te vechten tegen zondige neigingen. Die worsteling kent iedere christen als het goed is.”

Zelfs orthodoxe christenen keerden zich tegen de toon.

„Dat stelt mij teleur. Volgens mij willen de ondertekenaars in de huidige cultuur kerken handvatten geven om te volharden in hun pastorale benadering van de zondaar. En tot het blijven benoemen van de ernst van de zonden waartegen de Bijbel waarschuwt.”