Lijdenstijd en Pasen

Johannes 19:30 „Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest."

Met Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven, de kruisiging van Jezus Christus herdacht. Met Pasen Zijn wederopstanding.

Een verzameling artikelen over dit heilsfeit.

Alle artikelen met deze tag