Pinksteren

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Een verzameling artikelen over dit heilsfeit.

Scroll naar beneden op deze pagina voor achtergrondinformatie over dit thema.

Alle artikelen met deze tag

Pinksteren

Wat is Pinksteren?

In het Oude Testament werd het Wekenfeest gevierd, om te herdenken dat Mozes de Tien Geboden van God ontving op de berg Sinaï. Tijdens het Wekenfeest na Jezus’ hemelvaart werd de Heilige Geest uitgestort. Het Wekenfeest is vanaf dan Pinksteren.

Wat wordt er met Pinksteren gevierd?

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht (Handelingen 2:1-41). De discipelen waren bij elkaar gekomen na de hemelvaart van Jezus, toen de Heilige Geest hen vervulde. Dit ging gepaard met het geluid van een wind en vurige tongen boven hun hoofden. Deze uitstorting was min of meer het begin van het christendom en de eerste christelijke opwekking.

Wanneer is het Pinksteren?

Pinksteren is afgeleid van een Grieks woord dat ‘vijftig’ betekent. Het is namelijk de vijftigste dag na Pasen, en de tiende dag na Hemelvaartsdag. Eerste pinksterdag is op een zondag. In Nederland is tweede pinksterdag ook een officiële feestdag. Het wordt in 2024 gevierd op 19 en 20 mei.