Protestantse Kerk in Nederland

Kerknieuws en achtergronden over de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Alle artikelen met deze tag

Kerknieuws Protestantse Kerk in Nederland

Hoe is de PKN ontstaan?

De PKN ontstond op 1 mei 2004. In de veertig jaar daarvoor waren er verschillende pogingen tot samenwerking tussen de Nederlandse Hervormde Kerk (die sinds 1816 bestond), de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk: het Samen-op-weg-proces. In 2004 fuseerden deze kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De Gereformeerde Bond, die in 1906 was opgericht om binnen de Nederlands Hervormde Kerk op te komen voor de leer van de Reformatie (om de Hervormde Kerk vrij te maken van de reglementenbundel van Willem I), keurde de fusie af. Ze bleef echter wel in de PKN, zoals ze ook in 1951 in de Hervormde Kerk bleef toen er vrouwen werden toegelaten in het ambt.

Hoe groot is de PKN?

Aantal
Gemeenten 1487
Gemeenten die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond (in de volksmond Gereformeerde Bondsgemeenten) Ong. 475
Predikanten Ongeveer 1550
Predikanten Gereformeerde Bond Ong. 635
(Doop)leden Meer dan 1,5 miljoen

Welke protestantse kerken zijn er in Nederland?

Binnen het christendom zijn er grofweg drie stromingen: het protestantisme, het rooms-katholicisme en de oosters-orthodoxe kerk. Onder protestantse kerken vallen in Nederland veel verschillende kerkverbanden, zoals de PKN, de CGK, de GG, de HHK etc.
Binnen de PKN is er een stroming van hervormde gemeenten. Maar de PKN heeft naast hervormde gemeenten ook gereformeerde kerken, evangelisch-lutherse kerken en protestantse gemeenten.

www.rd.nl/gereformeerdebond