MONARCHIE TER DISCUSSIE

NEDERLAND EN ORANJE

De aanval van D66-leider De Graaf op de monarchie heeft een discussie teweeggebracht. De meeste reacties op het pleidooi om het koningschap te „moderniseren” zijn negatief. Er zijn echter ook prominente Nederlanders die het zinvol vinden een discussie te voeren over de plaats van Oranje in de eenentwintigste eeuw.

Eenwording heeft gevolgen voor monarchie
Het Koninklijk Huis moet de verloving van kroonprins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta zo snel mogelijk bekendmaken, vindt dr. H. Ester.
D66 vraagt notitie over monarchie
D66 heeft aan de regering een notitie gevraagd over de modernisering van de monarchie.
Koningin bekijkt eigen functioneren
Na twee decennia op de troon kijkt koningin Beatrix kritisch naar haar functioneren. Zo'n evaluatie leidt tot een conclusie. Die slotsom kan niet anders zijn dat er iets gaat veranderen. Wat?
(3 mei 2000)
Opeens lijkt alles op straat te liggen
Opeens lijkt alles op straat te liggen. Haar bemoeienis met kabinetsformaties, de betrokkenheid bij de val van CDA-fractieleider Brinkman, de weerzin tegen het staatsbezoek aan Indonesië, de zeer hartelijke betrekkingen met premier Lubbers van 1982 tot 1994. Het is maar een greep uit de 'onthullingen' in twee boeken.(3 mei 2000)
Tijdstip debat over monarchie onjuist
Oud-premier Lubbers vindt dat D66-leider De Graaf een verkeerd moment heeft gekozen om een discussie te starten over de rol van het koningshuis in het staatsbestel. (1 mei 2000)
Koningin: Kamer geeft mij invloed
De Kamer geeft de Koningin invloed bij kabinetsformaties. Koningin Beatrix heeft dit gisteravond gezegd in een tv-interview. Indirect zei het staatshoofd daarmee iets over de discussie over haar rol bij kabinetsformaties. (29 april 2000)
Grote waardering Kok voor Beatrix
Premier Kok heeft grote waardering voor de adviezen die koningin Beatrix hem geeft. Datzelfde geldt voor de andere ministers. (15 april 2000)
Welke invulling moet het koningschap hebben?
Welke invulling moet het koningschap hebben? Daar draait de door D66-fractieleider De Graaf in gang gezette discussie om. (12 april 2000)
PvdA wil open discussie koningschap
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil een open discussie over de toekomst van de monarchie. (12 april 2000)
D66: Beperk macht Koningin
De opvolger van koningin Beatrix moet geen deel meer uitmaken van de regering. Deze opvallende en vergaande stelling heeft voorzitter De Graaf van de regeringsfractie D66 geponeerd. (8 april 2000)
Prominente PvdA'ers
zijn voor republiek

Opvallend is de steun van enkele prominente leden van de PvdA. In een stuk ten behoeve van het nieuwe beginselprogramma van hun partij nemen zij afscheid van de constitutionele monarchie. (10 april 2000)

Premier Kok bereid tot
    debat over monarchie
Jongeren RPF/GPV
    willen relativeren
PvdA-discussie over
    positie koningshuis
Maxima ruikt
    aan Nederland
Mensen van
    vlees en bloed
Hoofdredacteuren
    vragen openheid
Hofhouding het
    zwijgen opgelegd