De koninklijke familie op het bordes bij de inhuldiging van koningin Beatrix.

Foto RD