Binnenland 10 mei 2000

Dossier Monarchie

D66 vraagt notitie
over modernisering
van de monarchie

Van onze redactie politiek
DEN HAAG – D66-fractievoorzitter De Graaf heeft gistermiddag in de Tweede Kamer aan de regering een notitie gevraagd over de modernisering van de monarchie. Hij kreeg daarbij steun van de PvdA, GroenLinks en de SP. De overige partijen zeiden geen enkele behoefte te hebben aan zo'n notitie, maar ze maken geen bezwaar tegen een debat.

De Graaf kwam vorige maand met voorstellen om de monarchie vergaand te moderniseren. De Koningin zou in zijn optiek geen deel meer mogen uitmaken van de regering. Om steun te krijgen voor een discussie over dit onderwerp, stelde hij de kwestie aan de orde in de vaste kamercommissie van binnenlandse zaken. Daar bleek echter geen meerderheid te zijn voor een debat over het koningshuis. De Graaf heeft daarom nu alsnog, namens zijn eigen partij, om een notitie gevraagd. De Graaf wil de regering tot na de zomer de tijd geven om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de monarchie en een eventuele modernisering ervan.

Kok voelt overigens weinig voor een aparte notitie. Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst zullen de resultaten van het denken binnen de regering over de toekomst van de monarchie een plaats krijgen in de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, die in september naar de Kamer gaat. De kwestie van de monarchie kan dan gewoon tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde komen.