Moeders bemoedigen via het web

De aandacht voor Bijbels opvoeden op internet neemt toe. Auteurs van christelijke opvoedsites willen moeders bemoedigen in hun taak. „Ik hoop dat ze zichzelf gaan zien als het middel dat de Heere gebruikt om Zijn werk te doen in de levens van kinderen.” beeld Sjaak Verboom
5

De Bijbelse vorming is niet langer het terrein van predikanten en andere mannen. Steeds meer moeders laten zich horen over de christelijke opvoeding. Via een boek, een weblog of een post op Instagram. „Het huishouden is niet leuk, maar is wel werk voor de Heere.”

Pedagoge Elly van der Gouwe. beeld RD

„Opvoedblogs passen in trend”

Het toenemend aantal websites van moeders over christelijke opvoeding past in de trend dat mensen steeds vaker persoonlijke ervaringen delen op internet, zegt Elly van der Gouwe Msc, gezinspedagoog en docent pedagogiek bij Driestar educatief. „Moeders delen artikelen om anderen te inspireren, maar ook om hun eigen ervaringen, emoties en enthousiasme van zich af te schrijven.”

Hoe beoordeelt u deze christelijke websites van moeders?

„Het is mooi dat er naast seculiere ook christelijke voorbeelden op het web te vinden zijn. Het feit dat moeders proberen andere moeders te bemoedigen zie ik als een moderne invulling van onze christenplicht om elkaar bij te staan. Ik moet denken aan Mirjam en Debora in het Oude Testament, of aan Maria en Dorcas in het Nieuwe Testament. Dat waren ook bemoedigende voorbeelden voor anderen.”

Leven er tegenwoordig meer vragen over de christelijke opvoeding dan vroeger?

„Ouders lopen in deze tijd tegen andere vragen aan dan vroeger. Ze kunnen niet vanzelfsprekend het voorbeeld van hun vader en moeder overnemen. Dat maakt ouders onzeker. Er is ontzettend veel informatie over opvoeden te vinden, zoals op deze blogs. Opvoeders kunnen daar keuzestress van krijgen: Wat past bij mijn gezin? Doe ik het goed? Had ik het anders moeten doen?

Anderzijds wordt er vandaag de dag online veel gedeeld en besproken. Dat kan de indruk wekken dat er meer onzekerheid is. Maar dat hoeft niet zo te zijn.”

Is er in de kerk voldoende aandacht voor de christelijke opvoeding?

„Ik denk dat de kerk ouders meer zou kunnen ondersteunen in de opvoeding. Bijvoorbeeld door het organiseren van opvoedingsavonden, waarbij ouders ervaringen kunnen delen. Er zit vaak veel kennis en expertise in de eigen gemeenschap, gebruik dat. Driestar educatief heeft ook sprekers voor allerlei thema’s. In steeds meer gezinnen wordt aandacht besteed aan de adventstijd, de veertigdagentijd, biddag en dankdag. Het zou mooi zijn als de kerk voorafgaand aan zo’n periode ouders bij elkaar brengt en daarover in gesprek gaat.”

Elise Pater van de website Elkedagnieuw.nl. beeld Tineke van der Eems

„Werk van moeder heeft eeuwigheidswaarde”

Naam: Elise Pater-Mauritz (31), moeder van vier kinderen Woonplaats: Ede Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten Website: Elkedagnieuw.nl

„Toen ik moeder werd, vond ik dat een grote verantwoordelijkheid. Maar hoe ik dat moederschap moest invullen, wist ik niet goed. Ik voelde me onrustig en onvoldaan en twijfelde of wat ik deed wel nuttig was. Ik ervoer niet altijd vreugde in mijn leven als vrouw en moeder. In mijn worsteling stuitte ik op diverse Amerikaanse websites met bemoedigingen voor moeders. Hoe mooi zou het zijn als er ook zoiets in het Nederlands was, dacht ik.

Na de geboorte van ons derde kind in 2016 ben ik gestopt met werken. Toen ben ik begonnen met elkedagnieuw.nl, een weblog met artikelen over het huwelijk, over vrouw-zijn, het moederschap, huisgodsdienst en opvoeding.

De naam van de website verwijst naar Klaagliederen 3:23, waarin het gaat over de barmhartigheden van de Heere die geen einde hebben. Zij zijn elke morgen nieuw. Dat vers vind ik zo bemoedigend. Bij mezelf zie ik tekorten en zonden, ook in de opvoeding. Juist in het moederschap ervaar ik elke dag dat ik genade nodig heb.

Ik hoop dat door middel van de artikelen moeders bemoedigd worden in hun roeping, zodat ze zichzelf gaan zien als het middel dat de Heere gebruikt om Zijn werk te doen in de levens van kinderen. Dat is het belangrijkste doel: Gods eer en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Mijn zoektocht heeft ertoe geleid dat ik het moederschap meer als voorrecht dan als plicht ben gaan zien. Ik heb mijn kinderen van God gekregen. Hij roept mij Zelf om moeder te zijn. Daarom mogen we ook Zijn hulp verwachten. Het is een moeilijke én een bijzondere taak: onze kinderen leren wie ze zelf zijn en Wie de Heere is.

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. Ik vind het huishouden niet zo leuk om te doen, maar ook dat is werk voor de Heere.

Sinds vorig jaar schrijven er vijf moeders mee op elkedagnieuw.nl. Als team zorgen we ervoor dat er elke week een nieuw artikel op de website staat.

Hoeveel mensen onze artikelen lezen, weet ik niet. Ruim 2000 mensen hebben zich opgegeven om als vriendin van ”Elke dag nieuw” wekelijks een mail te ontvangen. Ook gebruiken we Facebook en Instagram om dingen te delen.

Veel moeders geven aan bemoedigd te worden door mijn artikelen. Het is al vaak gebeurd dat iemand schreef dat een artikel precies op het goede moment kwam voor haar.”

Wilma Samyn en Marieke den Butter van de website Sieraad voor God. beeld RD

Stille tijd houden in een huis vol kinderen

Naam: Wilma Samyn (53), moeder van vier kinderen en een pleegkind. Woonplaats: Bilzen (België) Kerkgenootschap: Gereformeerd Overleg Vlaanderen Website: SieraadvoorGod.org

„In 2013 kwam ik in contact met Marieke den Butter. Zij komt net als ik uit Nederland en woont in het buitenland. We zochten naar Bijbels onderwijs over het moederschap in het Nederlands, maar dat was er bijna niet. Daarom besloten wij om samen bemoedigingen vanuit de Bijbel voor moeders te schrijven. In eerste instantie schreven we voor onze eigen dochters, maar later ontstond het idee om deze artikelen breder te publiceren. Het boek ”100 bemoedigingen voor moeders; met vreugde Gods roeping omarmen” verscheen in 2016 bij uitgeverij Groen. In 2019 kwam ”101 bemoedigingen voor moeders. Genade in je hoge roeping” uit.

Op Facebook delen we sinds 2016 elke week drie bemoedigingen. Die stukjes zijn kort. Omdat we allebei het verlangen hadden om dieper in te gaan op wat de Bijbel zegt over het vrouw-zijn en het moederschap startten we twee jaar geleden met de website Sieraad voor God. Daarop proberen we elke twee weken een artikel te posten. Dat kan een zelfgeschreven stuk zijn, maar ook een vertaald artikel uit het Engels of een verhaal van iemand anders.

Onze artikelen gaan onder andere over Bijbellezen, Bijbels bidden voor je kinderen, het huwelijk, seksualiteit, trouw zijn, single zijn en kinderen opvoeden. Ook plaatsen we getuigenissen van vrouwen. De artikelen behandelen algemene Bijbelse hoofdlijnen en principes en niet zozeer praktische zaken. Hoewel we soms wel praktische tips geven, zoals over hoe een moeder stille tijd kan houden in een huis vol kinderen.

Met de artikelen willen we moeders bemoedigen. Moeder zijn is een mooie, maar ook een zware en soms eenzame taak. Veel van wat je doet, ziet niemand en waardering krijg je er ook nauwelijks voor. Maar God ziet het wel. Dat willen we doorgeven.

De naam van onze website is gebaseerd op Titus 2. Daarin staat dat christenen zo moeten leven dat hun leven een sieraad is voor God. Ook Petrus schrijft in 1 Petrus 3 dat een vrouw met een zachtmoedige en stille geest een sieraad is voor God. Het gaat erom dat wij als christenvrouwen met onze levenshandel het Evangelie versieren.

Ik merk dat er de laatste jaren meer publicaties voor moeders verschijnen dan vroeger. Elke uitgeverij schenkt wel aandacht aan deze doelgroep. Ik zie daarin het werk van Gods Geest. God heeft Zijn Geest gegeven tot troost en bemoediging van ons.”

Marjolein van der Toorn. beeld RD

„Bijbelse visie op huwelijk raakt mensen”

Naam: Marjolein van der Toorn (35), moeder van vijf kinderen Woonplaats: Bunschoten Kerkgenootschap: Christelijke Gereformeerde Kerken Website: God-en-gezin.blogspot.com

„Mijn website startte ik in 2011 toen ik veel avonden alleen thuis zat. De kinderen lagen vroeg in bed en mijn man, die destijds studeerde voor predikant, was op pad. Ik begon met het schrijven van anonieme stukjes met praktische informatie over bidden met kinderen, het houden van gezinsavonden en boekentips. Over de geestelijke opvoeding was in die tijd nog weinig informatie te vinden.

Na een interview in het blad van de christelijke gereformeerde vrouwenbond kreeg mijn weblog meer bekendheid en ben ik onder naam gaan schrijven. Ik merkte dat ik dat wel lastig vond als predikantsvrouw. Ik wil niet doen of alles in huis perfect gaat, maar ik kan ook niet alles wat er in de pastorie gebeurt delen.

De laatste tijd blog ik niet zo vaak meer op mijn website, maar post ik één à twee keer in de week een stukje op Instagram en op Facebook. De laatste post op Instagram ging over het huwelijk. Ik schreef over de uitdaging van het huwelijk en het belang van goede communicatie. Ook besteed ik veel aandacht aan gezinsmomenten rond de Joodse feesten. Die vieren wij; niet als een nieuwe wet, maar omdat er veel symboliek in deze feesten zit waar christenen van kunnen leren.

Mijn inspiratie haal ik vooral uit de Bijbel en uit andere weblogs, bijvoorbeeld SieraadvoorGod.nl. De vrouwen die daarvoor schrijven, zijn voorbeelden voor mij.

Ik hoop dat vrouwen door het lezen van mijn stukjes ertoe worden aangezet om te leven in het licht van de eeuwigheid. Alles wat we doen heeft eeuwigheidswaarde. Of dat nou de was of het houden van een Bijbelmoment met de kinderen is. We doen het voor de Heere en niet voor mensen.

Ik krijg veel reacties op mijn blogs en posts, ook van onkerkelijke vrouwen. Die komen op mijn site voor mijn appeltaartrecept en lezen dan verder. Vooral mijn artikelen over het huwelijk raken een gevoelige snaar bij mensen. Naar aanleiding daarvan mocht ik iemand een Bijbel opsturen. Een ander had sinds lange tijd weer een kerkdienst bezocht. Het is positief dat er de laatste vijf jaar zo veel aandacht is voor Bijbels opvoeden. Ik denk dat ouders meer dan vroeger behoefte hebben aan toerusting nu Nederland steeds verder seculariseert. Ze willen hun kinderen weerbaar maken om de wereld in te gaan.

Voor de toekomst hoop ik op mijn eigen plek veel met het Woord van God bezig te zijn. „Want wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht.””