Twee derde Nederlanders: Klimaatverandering komt door mens

beeld Pixabay

Twee derde (67 procent) van de Nederlanders denkt dat er sprake is van klimaatverandering en dat de mens hier een rol in speelt.

Dat bleek eind vorige week uit de ”Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019” van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction onder bijna 2500 Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt dat 7 procent van de Nederanders klimaatverandering volledig ontkent, daarnaast is er een deel dat twijfelt (21 procent). Van het totaal dat klimaatverandering erkent (72 procent) denkt maar 1 procent dat die verandering niet door de mens wordt veroorzaakt.

Zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen om klimaatverandering en de wereld die ze zullen achterlaten voor toekomstige generaties. Ook is meer dan de helft bezorgd over de gevolgen van de gaswinning in Groningen voor de bewoners daar. Een kwart van de mensen maakt zich geen zorgen om de opwarming van de aarde.

Los van het huidige beleid vindt de helft van de Nederlanders het (zeer) positief dat de overheid maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan. Nederlanders overschatten echter de maatregelen die genomen zijn als het gaat om duurzame energie. Een kwart denkt dat we op dit gebied kop- of voorloper zijn en 37 procent denkt dat Nederland in de middenmoot van de Europese landen zit. De werkelijkheid is minder rooskleurig: van het totale energiegebruik in Nederland in 2018 kwam 7,4 uit duurzame bron. Daarmee is ons land Europees gezien een van de achterblijvers.

Burgers vinden vooral dat grote bedrijven (71 procent) en de rijksoverheid (65 procent) verantwoordelijk zijn voor de energietransitie. Zelf kunnen ze ook hun steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving, vindt 61 procent.

De waarde ”natuur en milieu” wordt door 95 procent van de Nederlanders belangrijk gevonden. Daarmee staat deze in de top drie van belangrijke waarden, na rechtvaardigheid en plezier maken.

Bijna driekwart van de Nederlanders eet vijf tot zeven dagen per week vlees. Wel geven van hen vier op de tien aan dat ze vaker vleesloos willen eten.

De bereidheid om minder te vliegen ligt aanmerkelijk lager. Maar een kwart van de mensen die het afgelopen jaar minstens één keer op vliegvakantie zijn geweest, staat ervoor open minder vaak het vliegtuig te pakken.