Onderzoek naar relatie aanspoelen zeekoeten en containerramp

Zeekoet. beeld Wikimedia

Bij vogelasiel De Fûgelhelling in Ureterp –en ook andere vogelopvangcentra– zijn de afgelopen weken opvallend veel verzwakte zeekoeten binnengebracht. „Eerst denk je nog: storm, kou, jonge dieren. Er zijn altijd zwakke exemplaren die het zwaar hebben om de eerste trek te overleven. Maar het werden er steeds meer.”

Twintig vogels kreeg beheerder Hetty Sinnema tot nog toe binnen, via de vogelopvang van Terschelling. Veel meer dan normaal in deze tijd van het jaar, zegt ze. De dieren zijn vermagerd en de ontlasting is bloederig. „We zien enorm verzwakte dieren. Ze zijn vreselijk licht.”

De helft van de binnengebrachte vogels redde het niet. „Een triest aantal waarvan je niet blij wordt.”

De vogels krijgen elektrolyten om de vochthuishouding op peil te krijgen. Met een maagsonde krijgen ze vispap. Ze worden gewassen en daarna –als ze fit genoeg zijn– losgelaten.

Sinnema zocht contact met Ecomare op Texel en vogelasiel de Paddestoel in Den Helder. „Daar is het beeld hetzelfde”, zegt ze.

Ook op Ameland spoelden al veel dode dieren aan. De Dierenambulance van Ameland maakt op haar Facebookpagina melding van veertig dode zeekoeten in de afgelopen week.

De vogelopvang op Terschelling kreeg sinds begin januari zo’n vijftig nog levende vogels binnen. „En op het strand lagen nog heel veel dode zeekoeten”, meldt Monique Reinders van de opvang daar.

Vogelkustasiel de Fûgelpits in Moddergat vangt ook verzwakte zeekoeten op. Zondag werden er negen binnengebracht, maandag nog eens zeven. „Ze zijn in de diarree en ze gaan ontzettend snel dood. Soms liggen ze al dood in de mand”, zegt beheerder Gaatske Wiersma. „Het verenpak is heel schoon en laat water door waardoor de vogels kletsnat worden. Het lijkt erop dat dat door paraffine komt, waarvan ze vermoedelijk ook wat hebben binnengekregen.” Zeker weten doet ze dat niet.

Mardik Leopold van Wageningen Marine Research in Den Helder heeft een aantal dode dieren verzameld. Hij wil onderzoeken wat de doodsoorzaak is en of er een verband is met de containerramp van 2 januari. Vrachtschip MSC Zoe verloor toen 291 containers in de Noorzee, boven de Waddeneilanden. „Er gaan wel vaker zeekoeten dood, er zijn ook veel zeekoeten. Maar het zijn er opvallend veel en ze zijn gevonden op de plek waar het misging. Dus dat is reden voor onderzoek.”

Leopold heeft voor dat onderzoek nog wel toestemming nodig van Rijkswaterstaat. Bij Wageningen in Lelystad wordt momenteel alvast onderzocht of het vogelgriepvirus eventueel in het spel is.

Sinnema van de Fûgelhelling kreeg tijdens de eerste storm van januari ook enkele drieteenmeeuwen en noordse stormvogels binnen. Die stuurde ze ook op voor onderzoek.