Aanvalsplan om verdwijnen grutto te voorkomen

Het woensdag overhandigde Aanvalsplan Grutto moet de vogel redden van de ondergang . beeld Han Bouwmeester

Om het verdwijnen van grutto’s uit Nederland te voorkomen zijn stevige maatregelen en extra geld nodig.

Met de huidige aanpak lukt het niet en zet de achteruitgang van weidevogels door. Dat was de samenvatting van het Aanvalsplan Grutto dat oud-minister Pieter Winsemius (VVD) woensdag overhandigde aan minister Schouten (Landbouw) Het plan is opgesteld met boerenorganisaties en natuurbeheerders.

Het gaat onder meer over een beter verdienmodel met ”optimaal weidevogelbeheer”.Zo moet er in dertig grote weidevogelgebieden van elk ongeveer 1000 hectare minder vee worden gehouden, moet de grondwaterstand daar omhoog en zouden boeren andere mest moeten gebruiken en pas laat in het seizoen gaan maaien. Weidevogels zijn afhankelijk van natuurrijk boerenland: het moet boeren mogelijk worden gemaakt om het bedrijf daarop af te stemmen, op een manier die economisch rendabel is.