Zeemanshuizen verkeren in zwaar weer

De petitie voor zeemanshuizen werd dinsdag overhandigd aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. beeld RD

De zeemanshuizen voor zeevarenden hebben het financieel moeilijk. „Als er niets gebeurt, moeten er huizen sluiten”, zegt Marianne Kloosterboer.

De voorzitter van het zeemanshuis te Vlissingen overhandigde dinsdagmiddag, samen met ds. Helene Perfors, namens de Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC), een petitie over de zeemanshuizen aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

In de NZC werken onder meer de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Leger des Heils, Stichting Het Havenlicht en de Remonstrantse Broederschap samen.

De stichting vraagt de overheid om structurele financiering van de zeemanshuizen. „Tijdens het aanbieden van de petitie heb ik duidelijk gemaakt waarom we dat willen”, lichtte Kloosterboer dinsdagmiddag telefonisch toe. „De zeemanshuizen hebben een maatschappelijke functie. Zeevarenden kunnen er terecht voor boodschappen, maar ook voor een gezellige avond. De huizen zijn populaire centra om even de zinnen te verzetten. Daar is aandacht voor hen. Zo nodig gaan er mensen naar de schepen in de haven om hen te helpen. Dat missen de zeevarenden wanneer ze alleen maar de stad in kunnen als hun schip in een havenstad ligt.”

Subsidie stopgezet

Het gaat slecht met de zeemanshuizen in Nederland, zegt Kloosterboer. „De Nederlandse overheid heeft in 2005 de subsidie voor de zeemanshuizen stopgezet, zonder ervoor te zorgen dat de zorg vanuit die huizen geborgd was. Hiermee voldoet ons land niet aan de internationale verplichtingen. Er kwam wel incidentele steun van gemeenten, bedrijven en kerken, maar die bood weinig soelaas.”

Na de overhandiging van de petitie had Kloosterboer contact met de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Postma (CDA). „Zij spraken hun steun uit voor de oplossing van ons probleem. De petitie komt deze herfst aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dik-Faber zal haar best doen om een amendement aangenomen te krijgen dat structurele subsidie voor de zeemanshuizen regelt. Vooraf stuurt de NZC de Kamercommissie nog een brief.”

Wat gebeurt er als het amendement niet wordt aangenomen?

Kloosterboer: „In Rotterdam zijn inmiddels drie zeemanshuizen gesloten. Die in Amsterdam, Terneuzen, Vlissingen en Schiedam staan op het randje van omvallen. Ik vrees dat ze niet overeind blijven als er geen subsidie komt. Ze hadden het al moeilijk voor de coronacrisis. De crisis versnelde het proces. Ik hoop dat er geld komt. Het gaat om het welzijn van de zeevarenden.”