Willem en Esther van de Bruinhorst uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea

Willem en Esther van de Bruinhorst. beeld Wycliffe.nl

In de Sionkerk van de gereformeerde gemeente te Vlaardingen heeft zaterdag een afscheidsdienst plaatsgevonden vanwege het vertrek van Willem en Esther van de Bruinhorst naar Papoea-Nieuw-Guinea. Ze gaan daar namens Wycliffe werken voor het ”Scripture engagement”-project. ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) zal hen daarbij ondersteunen.

Willen en Esther van de Bruinhorst zullen in het dorpje Arop gaan wonen en deel uit gaan maken van het Aitapé West Team. Hun taak is om samen met de lokale kerken te zoeken naar manieren om de Bijbel dichter bij de mensen te brengen. Daarnaast zal het leggen en onderhouden van relaties met de dorpsbewoners uit de 11 taalgroepen, de kerken en de lokale overheid een deel van hun werk inhouden.

De afscheidsdienst werd geleid door ds. H. Brons. Hij sprak over 2 Timotheüs 2:2. Het echtpaar werd toegesproken door M. Lamper namens Wycliffe, P. Eikelboom namens Zending Gereformeerde Gemeenten, die het echtpaar ook ondersteunt, en D. C. van Pienbroek namens het thuisfrontcomité. Na een dankwoord en de afsluiting door ouderling P. Sinke werd het paar Psalm 121:1 en 4 toegezongen.