WEA reageert op interne kritiek: „We willen geen unie met antichrist”

De World Alliance of Evangelicals (WAE) heeft kritiek van de hand gewezen als zou ze te nauw samenwerken met prominente vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK).

De WAE reageert op kritiek uit afdelingen van de WAE in Spanje en Italië. „Ons werd verweten in een geestelijke unie met de antichrist te treden”, aldus algemeen secretaris Thomas Schirrmacher volgens de Duitse nieuwsdienst Idea.

Hij en zijn collega Thomas K. Johnson stellen dat de WEA in het gesprek met Rome herhaaldelijk de kernnoties van de Reformatie heeft ingebracht. Volgens hen is echter niet de RKK het grootste gevaar, maar zijn dat „de interne debatten onder protestanten die de heiligheid en de gerechtigheid van God onder druk zetten.”