Paus erkent bischopsbenoemingen door China

Paus Franciscus erkent zeven door de Chinese overheid benoemde bisschoppen als legitieme leiders van hun bisdommen.

Dat meldde het Nederlands Dagblad zaterdag.

Met deze erkenning zouden het Vaticaan en de Chinese overheid een omstreden akkoord gesloten hebben. Sinds de communisten in 1949 de macht grepen in China kent het land een door de overheid erkende én een door Rome erkende ondergrondse Katholieke Kerk. Peking benoemde in de achterliggende jaren zeven bisschoppen die niet door het Vaticaan worden erkend. Een van hen is door Rome geëxcommuniceerd. Door de erkenning in het Vaticaan zal deze excommunicatie worden opgeheven. Volgens persbureau Reuters hebben vijf van de zeven bisschoppen aan de paus hun verontschuldigingen aangeboden.

Er ligt ook een akkoord klaar om de door de Chinese overheid erkende kerk en de door Rome erkende kerk samen te voegen. De paus zou het vetorecht krijgen voor toekomstige bisschopskandidaten die door de Chinese overheid voorgesteld worden. Dat zou betekenen dat de communistische regering voor het eerst de zeggenschap van de paus over de Chinese Katholieke Kerk erkent.

In rooms-katholieke kringen wordt verschillend gereageerd op de toenadering tussen Rome en China. Kardinaal Joseph Zen, voormalig aartsbisschop van Hongkong, is pessimistisch over de situatie van de Katholieke Kerk in China. „De communistische regering werkt aan nieuwe wetgeving om de godsdienstvrijheid te beperken. Ze is bezig met het opleggen van regels die tot nu toe alleen op papier stonden.”

Zie ook:

Protest tegen uitruil bisschoppen China, Reformatorisch Dagblad (31-01-2018)