Nog geen derde gemeenten gebruikt uitkering kerkenvisie

De overheid stelde 9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Foto: de Hippolytuskerk in het Groningse Middelstum. beeld Sjaak Verboom

Van de 355 burgerlijke gemeenten in Nederland hebben er inmiddels 99 (30 procent) een zogenoemde decentralisatie-uitkering aangevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie.

Dat meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de website van het platform Toekomst Religieus Erfgoed. Momenteel wordt over 2885 kerkgebouwen nagedacht en gesproken in zogenoemde kerkenvisies. Dit gaat om 40 procent van de in totaal 7088 aanwezige kerkgebouwen in Nederland.

2019-06-29-katZA1-Rotterdam-5-FC_webHonderden kerkgebouwen moeten dicht: „Ontwikkel kerkenvisie"

In een kerkenvisie worden de religieuze gebouwen binnen een gemeente in kaart gebracht. Hierdoor krijgt een burgerlijke gemeente helder welke gebouwen aanwezig zijn en wat het gebruik ervan is. Ook helpt een kerkenvisie een gemeente bij het maken van een keuze rond leegstand, herbestemming of eventuele sloop van een kerkgebouw.

Budget

Het kabinet stelde in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen van zulke kerkenvisies. Gemeenten kunnen vanuit dit budget een zogenoemde decentralisatie-uitkering aanvragen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de grootte van gemeenten: zijn er minder dan 20 kerkgebouwen aanwezig, heeft een gemeente recht op 25.000 euro. Gemeenten tussen de 20 en 39 kerken hebben recht op een halve ton en als er meer dan 40 kerken in een gemeente zijn, krijgt de plaatselijke overheid 75.000 euro.

Van het beschikbare geld is nu 4,2 miljoen euro aangevraagd door gemeenten. Daarmee is zo’n 55 procent van het budget voor kerkenvisies nog ongebruikt.

De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

Verschillende gemeenten die begin 2019 begonnen met het opstellen van een kerkenvisie, zijn inmiddels in de afrondende fase. Volgens de Rijksdienst neemt het totale proces zo’n anderhalf jaar in beslag.