Laatste dienst in De Hoekstien in Nes

In De Hoekstien in het Friese Nes wordt zondag de laatste eredienst gehouden. Reliwiki, Michiel van 't Einde

Kerkgebouw De Hoekstien in het Friese Nes verdwijnt als plek voor de zondagse eredienst. In de voormalige gereformeerde kerk van de protestantse gemeente Nes-Wierum wordt zondag de laatste dienst gehouden.

De Hoekstien in Nes (Dongeradeel) werd zo’n honderd jaar geleden gebouwd. Het is een van de vele Friese gereformeerde kerken die verrezen onder leiding van architect Ane Nauta (1882-1946). Tot 1920 was hij gemeentearchitect van het toenmalige Westdongeradeel.

Tussen 1911 en 1929 bouwde Nauta maar liefst twintig gereformeerde kerken in de provincie. Van Nauta’s hand zijn bijvoorbeeld ook de Gasthuiskerk in Bolsward, de voormalige gereformeerde kerken van Bitgummole, Raard (Marthakerk), Wirdum (Unitaskerk), Sint-Annaparochie (Gideonkerk) en Wolvega (Ichtuskerk).

Museumkerk Eben-Haëzer

In 2012 fuseerden de hervormden en gereformeerden in Wierum en Nes tot de protestantse gemeente Nes-Wierum. Toen was al duidelijk dat de kerkelijke gemeente op termijn geen drie kerkgebouwen in stand kon houden, zegt voorzitter Einte van der Zee. „We hadden in 2002 al de gereformeerde kerk van Wierum verkocht, die nu als Museumkerk Eben-Haëzer dienst doet.”

Na het rondkomen van de fusie werd gewacht met het besluit over de vraag met welke kerken de gemeente verder wilde. De keuze viel ten slotte opnieuw op het sluiten van een gereformeerd godshuis. Nu blijven alleen de twee voormalige hervormde kerken van Nes en Wierum over voor de erediensten.

Met de verkoop van De Hoekstien beschikt de gemeente ook niet meer over vergaderruimte. Daarvoor wordt uitgeweken naar het Master Sinnemahûs in Wierum –ook eigendom van de kerkelijke gemeente– en mogelijk naar het dorpshuis De Nespel in Nes.

Moeilijk moment

Van der Zee denkt dat vooral voor de inwoners van Nes het verlies van het kerkgebouw dit weekend moeilijk wordt. „Er komen bij de mensen nu toch allemaal persoonlijke herinneringen aan het gebouw boven.”

Ds. H. van Dijk (1866-1932) legde op 22 juni 1925 de eerste steen voor de gereformeerde kerk, die voor 30.000 gulden werd gebouwd en die door de ‘theateropstelling’ richting de preekstoel zeer karakteristiek is voor de stijl van Nauta.

De kerkelijke gemeente had zoals gezegd drie kerken: naast De Hoekstien de Mariastjerke in Wierum en de Johannesstjerke in Nes. Hier zullen straks om beurten diensten worden gehouden. Voorheen waren de diensten om en om in de Mariatsjerke en De Hoekstien. Gemiddeld trekken vieringen zo’n zestig tot vijfenzeventig bezoekers op een ledental van ongeveer 275.

Verkocht

De Hoekstien is verkocht aan Rinsma Invest BV in Driezum, via bemiddeling van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) in Amersfoort. De kerk krijgt een maatschappelijke bestemming, zodat de inwoners van Nes er gebruik van kunnen blijven maken, zo weet kerkrentmeester mr. H. J. Woltersom, die de verkoop begeleidde namens de KKG. „Dat is natuurlijk heel mooi voor het dorp. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld concerten die er kunnen plaatsvinden.”

De gemeente Dongeradeel heeft te kennen gegeven te hechten aan het behoud van het karakteristieke uiterlijk van het kerkgebouw. Het gebouw heeft zeer fraaie wandschilderingen van de Nesser kunstschilder Jo Rispens (1914-2002). Alleen belangrijke liturgische voorwerpen, zoals het avondmaalsstel en de kanselbijbel, worden meegenomen uit de te sluiten kerk.

Orgel

Het orgel werd in 1930 gebouwd door de firma Dekker in Goes en na de oorlog een paar keer uitgebreid door de firma Spanjaard uit Alkmaar en de firma Bak uit Edam, vertelt Van der Zee. „Het orgel blijft in de kerk.”

Woltersom benadrukt dat het instrument niet uit de kerk te verwijderen is. „Dan breng je onherstelbare schade toe aan het interieur.”

Plusje

Het kerkgebouw heeft 70.000 euro opgebracht. Dat is een bedrag dat past bij incourant onroerend goed op een dergelijke locatie, aldus Woltersom. „Als dit gebouw in Dokkum had gestaan, zou het waarschijnlijk meer opgebracht hebben. Maar het drukt nu niet meer op de exploitatie van de kerkelijke gemeente en we hebben het gebouw met een plusje kunnen verkopen.”

Ds. B. G. Keizer gaat zondag voor in de dienst (9.30 uur). Ook oud-gemeenteleden en inwoners van Nes en Wierum zijn welkom bij die laatste viering.