Kerk zelf verantwoordelijk voor dienst in coronatijd

Kerk en corona
Minister Grapperhaus (m.) vrijdagmorgen met de vertegenwoordigers van religieuze koepelorganisaties. Tweede van r.: Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). beeld Ministerie van Justitie en Veiligheid, Valerie Kuypers

Kerken en andere religieuze levensbeschouwelijke organisaties moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij „het vieren van geloof” nu de coronamaatregelen per 1 juli versoepeld zijn.

Dat staat in een gezamenlijke verklaring die verschillende religieuze koepelorganisaties vrijdagmorgen lieten uitgaan na een overleg met minister Grapperhaus van Eredienst. Tot 1 juli was „het in behoedzaamheid vieren van geloof” het uitgangspunt.

„Binnen de huidige maatschappelijke context nemen [religieuze organisaties] voluit hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken”, staat onder meer in het communiqué, dat is opgesteld en ondertekend door de voorzitters van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad Nederland, in overleg met minister Grapperhaus.

Protocollen

CIO-secretaris Daniëlle Woestenberg stelde vrijdagmorgen desgevraagd dat kerken in de afgelopen periode hebben laten zien hoe zij er met protocollen voor zorgen dat erediensten op verantwoorde wijze worden hervat. „Op die ingeslagen weg gaan we nu door.”

De koepelorganisaties dringen er bij de minister op aan om „te blijven toetsen of de nog bestaande maatregelen proportioneel zijn en hierover te communiceren met afvaardigingen van de religieuze organisaties”, staat verder in de verklaring. En: „De religieuze organisaties blijven beschikbaar voor overleg over aanvullende maatregelen in geval van acute dreiging voor de volksgezondheid.” Woestenberg: „Als de maatregelen worden versoepeld, of in het geval van een tweede golf toch weer een beperkend karakter krijgen, zullen we als kerken opnieuw bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen die past bij de situatie.”

Gemeentezang

Woestenberg meldde verder dat het RIVM met adviezen komt over gemeentezang in coronatijd. Tot nog toe heeft die organisatie zich alleen nog uitgesproken over koorzang. Wel verscheen vorige week een rapport van de werkgroep Zingen in de kerk, een particulier initiatief.

Wanneer het RIVM-advies precies verschijnt, weet Woestenberg niet. „Er wordt nu hard aan gewerkt.” Wel benadrukt de CIO-secretaris dat het gaat om een advies. „De overheid zegt niet of je wel of niet mag zingen. Plaatselijke kerken moeten zelf de afweging maken of zingen wel of niet verantwoord is. De adviezen zijn ervoor bedoeld om te helpen bij dit denkproces.”