Kerk cgk Broeksterwoude open

BROEKSTERWOUDE – De christelijke gereformeerde Andreasgemeente in het Friese Broeksterwoude kerkt sinds eind augustus in een vernieuwd kerkgebouw, zo meldde de kerkenraad vorige week. Het afgelopen jaar zijn er vergaderruimten bij de kerk gerealiseerd.

Het vernieuwde kerkgebouw is op 26 augustus in gebruik genomen. In een meditatieve dienst stond oud-predikant ds. H. H. de Haan stil bij 1 Koningen 8:29a: „Dat Uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis.” Voorafgaand aan de dienst werd de kanselbijbel door twee kinderen van de zondagsschool binnengedragen en geopend op de kansel.

De gemeente van Broeksterwoude –waar nog een tweede cgk-gemeente is– ontving van ds. De Haan een historisch bord met daarop de tekst van 1 Koningen 8:29a. De predikant bood het bord aan namens de kerkenraad van de onlangs opgeheven gemeente van Klundert in West-Brabant. Het was in het verleden in Klundert overhandigd door ds. P. Dijkstra, die van 1932-1948 predikant was van Broeksterwoude.