„Gebedsgroepen steeds vaker zichtbaar op ministeries”

Jorèl Wever en Arlette de Boer. beeld RD

Bidden voor zaken die spelen op het ministerie en de bewindspersonen die daar werken. Meestal een keer per week komen ”Rijksbidders” samen om dat te doen. In Den Haag zijn er inmiddels zo’n dertig actief. Hun eindejaarsbijeenkomst vond dinsdag plaats. De boodschap die ze meekregen, was kort en krachtig: „Stap uit je comfortzone.”

Bijna alle ministeries in Den Haag hebben een gebedsgroep. Samen vormen die groepen het ”Rijksgebed”. De eerste bidders kwamen zo’n vijftien jaar geleden samen. Op dit moment wordt –als laatste– een gebedsgroep voor het ministerie van Algemene Zaken gevormd.

De ”Rijksbidders” ontmoeten elkaar dinsdag op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bijeenkomst wordt met gebed geopend door Arlette de Boer, een van de twee coördinatoren. In een terugblik op het afgelopen jaar memoreert zij dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig was tijdens de bijeenkomst op dankdag. Een ander „dankpunt” dat zij noemt, is de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen waardoor schoolkinderen niet langer verplicht zijn te bidden of knielen tijdens een moskeebezoek.

Zichtbaar

Jorèl Wever, die samen met De Boer coördinator is, merkt op dat de gebedsgroepen steeds vaker zichtbaar zijn in de ministeries en dat men minder schroom heeft. De ambtenaar is er vast van overtuigd dat „God reageert op het gebed en het prijzen van Zijn Naam.” In dat verband vertelt hij over de zoon van een voorganger die God midden in de stad met zijn gitaar prees. Toen hij stopte, zag hij hoe een voorbijganger drugs uit zijn zak haalde en kapot stampte.

Dat is niet het hele verhaal. Wever vertelt ook over geestelijke strijd en weerstand.

Uitstappen

Strategisch beleidsadviseur Tom Keek gaat in in op het thema uitstappen. Hij verwijst naar de geschiedenis van Petrus die uit de boot stapte en over het water naar Jezus liep. „Zo moeten mensen uit hun comfortzone komen om Jezus te volgen”, aldus Keek. Hij richtte vijf jaar geleden een stichting op om mensen in armoede te helpen. Die organisatie draait inmiddels op volle toeren. Keek adviseert met kleine stapjes te beginnen om zo een duurzame verandering te bewerkstellingen. „Wat wil jij graag doen in het Koninkrijk van God?”

Als de aanwezigen in groepjes over het thema doorpraten, vertelt een deelnemer dat hij allerlei gelegenheden aangrijpt om het over God te hebben. Als iemand hem vraagt of hij de volgende dag op kantoor is, antwoordt hij bevestigend, maar voegt daar wel aan toe: „Bij leven en welzijn.” Dat geeft het gesprek soms een andere wending. „Ik heb een antenne ontwikkeld zodat ik weet of ik verder kan gaan en het over God kan hebben.”

Het gebed vormt het sluitstuk van de bijeenkomst van Rijksbidders. Althans, bijna. Wever geeft iedere bezoeker bij de deur een attentie: een ”City Bible Den Haag”. „Spreek naar het hart van Den Haag”, staat er op de omslag. Die krijgen de Rijksbidders niet mee voor zichzelf, maar om uit te delen. Wever geeft alvast een tip: „Stel de vraag: Hebt u het levensverhaal van Jezus weleens gelezen? Nee? Alstublieft.”