Eerste vrouwelijke predikant in GKV

Dr. Almatine Leene. beeld RD, Henk Visscher

Dr. Almatine Leene wordt de eerste vrouwelijke predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

De theologe nam dinsdag een beroep aan van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Hattem-Noord (De Open Poort). Het betreft een aanstelling van 0,8 fte.

Ds. Leene (35), geboren in Lelystad, promoveerde in 2013 op een proefschrift over de positie van de vrouw in de kerk. Ze is predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch-Wes in Zuid-Afrika. De theologe is daarnaast gastonderzoeker aan de universiteit in Stellenbosch en docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan Viaa (de voormalige Gereformeerde Hogeschool) in Zwolle.

Dr. Leene schreef samen met ds. Wim Markus het boek ”Dogmatiek voor iedereen. Weten wat je gelooft” (2016). Ze voerde de redactie van het boek ”Flirten met Rome. Protestanten naderen katholieken” (2017).

Bezwaar

De GKV stelden in 2017 de ambten van predikant, ouderling en diaken open voor vrouwen. Plaatselijke gemeenten mogen zelf bepalen of ze de openstelling van de ambten doorvoeren. Niet alle gemeenten zijn het eens met het besluit. De generale synode gaat op 4 en 5 september verder met de behandeling van bezwaarschriften.

De eerste vrouw binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt die preekbevoegdheid kreeg, was Ineke Baron in 2017. De bevoegdheid geldt alleen voor diensten in gevangenissen. Gerry Bos uit Meppel was vorig jaar de eerste vrouw die beroepbaar werd gesteld als predikant binnen de GKV.