Ds. A. Schultink (GGiN) met emeritaat in 2020

ds. A. Schultink. beeld Sjaak Verboom

De Classis-Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft woensdagmorgen ds. A. Schultink (71) uit Rhenen op de meest eervolle wijze emeritaat verleend. Het emeritaat gaat in per 1 januari 2020 en is verleend op grond van artikel 13 van de Dordtse Kerkorde (DKO) wegens toenemende lichamelijke klachten als gevolg van ouderdom.

Ds. Schultink blijft in Rhenen en in de andere gemeenten van het kerkverband voorgaan, maar zal niet meer in kerkelijke organen zoals deputaatschappen actief zijn.

Ds. Schultink werd op 7 oktober 1998 door wijlen ds. F. Mallan bevestigd in zijn eerste gemeente Barneveld. Daarna was hij herder en leraar in Bruinisse (2003), Gouda Stationsplein (2010) en Rhenen (2015).