CIO: Laat kerken nu óveral naar dertig teruggaan

Kerk en corona
Archiefbeelden van een eerder overleg tussen het CIO (links vertegenwoordigd door secretaris Daniëlle Woestenberg) en minister Grapperhaus (rechts). beeld CIO

Nu in de hele samenleving de groepsgrootte is teruggebracht naar maximaal dertig personen, doen kerken –ook de grote– er goed aan diezelfde beslissing te nemen.

Dat zegt Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), woensdag na overleg tussen de koepelorganisatie voor kerken en minister Ferd Grapperhaus.

„Onderwerp van gesprek in het overleg was de persconferentie van dinsdag met de zwaardere maatregelen”, aldus Woestenberg. „We signaleerden dat wat we vorige week in kerkelijk Nederland hebben afgesproken weer volledig in lijn ligt met wat nu van iedereen wordt verwacht.”

Tijdens het overleg is overeengekomen dat het dringende advies dat vorige week aan kerken werd gedaan om de eredienst met maximaal dertig personen te houden, voor de komende vier weken wordt aangehouden.

Ruimte

Volgens Woestenberg vond de minister het „plezierig” om te merken dat kerken dit weekend over het algemeen het advies hebben opgevolgd. „De overgrote meerderheid van kerken is ofwel helemaal online gegaan, of terug naar dertig mensen. Eigenlijk zag je dat alleen in hele grote kerken –zowel grote gemeenten als grote gebouwen– ruimte is gezocht om met meer mensen bij elkaar te komen.”

ANP-374500808Schalk: Laat kerken volgende stap zetten

Het CIO adviseert opnieuw dringend om ook die laatste keuze –die grondwettelijk nog mogelijk is– nu niet meer te maken, zegt Woestenberg. „Nu de hele samenleving terug moet naar dertig personen, hoop ik dat kerken inzien dat het belangrijk is om dit nu ook overal te doen. Het is belangrijk dat kerken hierin hun verantwoordelijkheid innemen in de Nederlandse samenleving. Zeker gelet op wat er in de zorg aan de hand is, de capaciteit die sterk onder druk staat. Je kunt zeggen dat in kerken vrijwel geen besmettingen plaatsvinden, maar we zitten nu in een situatie waarin we moeten zeggen: elke besmetting is er één te veel.”

Escalatieladder

Een volgend overleg met de minister staat gepland rond eind oktober. Voor die tijd zal het advies op dertig kerkgangers blijven staan, zegt Woestenberg. „We hebben dinsdag een grote interventie gehad, op korte termijn verwacht ik daarom geen verandering.”

In de tussentijd gaat het CIO „hard aan de slag” met een zogeheten escalatieladder voor kerkgenootschappen. De overheid werkt inmiddels met zo’n ladder om duidelijk te maken welke stappen genomen worden bij verzwaring of versoepeling van maatregelen. Het doel daarvan is om voorspelbaarder te worden, zodat burgers eerder weten wat zij kunnen verwachten aan maatregelen wanneer het virus afzwakt of juist oplaait.

„Wij willen deze escalatieladder toespitsen op de kerkelijke context”, aldus Woestenberg. „We hopen zo de logica van de overheid in de maatregelen meer zichtbaar te maken, en door te vertalen naar de kerkelijke wereld. We maken zo duidelijk wat bepaalde stappen betekenen. Dat is belangrijk omdat we verwachten dat we hier de komende tijd nog wel mee te maken zullen hebben.”

Het model dat het CIO ontwikkelt, kan kerken helpen om eerder in te spelen op nieuwe maatregelen of versoepelingen daarvan, en die door te vertalen naar de eigen protocollen. „Daarbij willen we specifieke vragen meenemen die breder leven en ons vanuit allerlei verschillende richtingen bereiken. Bijvoorbeeld wat te doen met kinderactiviteiten, met koffiemomenten, of met samenzang.”