CGK: Hou Israëlzondag in oktober

Synode CGK 2016
beeld RD RD

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) ziet graag dat gemeenten op de eerste zondag van oktober in het bijzonder aandacht geven aan de blijvende verbondenheid met Israël en dat ze een collecte houden voor het werk van de kerken onder Israël.

De synode, donderdag bijeen in de Oenenburgkerk in Nunspeet, wil daarmee de „bewustwording” van de relatie tussen kerk en Israël versterken.

De studie naar de betekenis van „de term Israël in kerk en theologie”’, waartoe de synode van 2013 opdracht gaf, is nog niet gereed. Het onderwerp bleek omvangrijker dan gedacht, schrijven deputaten kerk en Israël in hun rapport. Ze verwachten dat de studie klaar is vóór de synode van 2019.

Het is dan de „grootste studieopdracht ooit in onze kerken”, constateerde ds. A. van der Zwan (Dordrecht) donderdag. Ds. A. Versluis (Ouderkerk aan de Amstel) ziet uit naar het resultaat. Hij vroeg wel aandacht voor de „relevantie” van het onderzoek voor de kerken.

Ds. J. Groenleer, voorzitter van deputaten kerk en Israël, gaf aan dat de studie –die nu ongeveer op de helft is– in „hapklare brokken” en als „kleingeld” zal worden gepresenteerd

Als het termijn van ds. A. Brons in Israël afloopt, zullen de CGK een nieuwe benoeming doen en het werk voorzetten. Ds. Groenleer:„Misschien dat alleen de toespitsing van het werk wat wordt gewijzigd, bijvoorbeeld in de contacten die er zijn.”

Ds. Brons komt najaar 2017 terug naar Nederland. Hij is dan beroepbaar.

Ds. A. C. Uitslag wees erop dat het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël toeneemt. Hij vroeg zich af of de CGK zich nu meer kunnen richten op Evangelieverkondiging in plaats van dialoog. Ds. Groenleer ziet echter geen reden om het beleid te veranderen. „In de dialoog komt ook Evangelieverkondiging aan de orde.”

----

Zie ook:

„Gesprek met Joden is ook verkondiging” (Reformatorisch Dagblad, 03-10-2013)