Bierbrouwers willen aan het werk in kerk Lollum

De voormalige gereformeerde kerk in het Friese dorp Lollum. beeld Simon Bleeker

De gereformeerde kerk in het Friese Lollum is dicht bij een niet-alledaagse herbestemming. Er ligt een plan voor een bierbrouwerij, misschien samen met een coöperatie van uitvaartverenigingen.

De gereformeerde kerk in Lollum staat er verlaten bij. Sinds een jaar of drie vinden de meeste kerkdiensten in het dorp plaats in de hervormde kerk. De gereformeerde kerk kwam recent in bezit van de stichting Greidhoeke Kathedraal.

De kerk (uit 1915) biedt plaats aan 450 mensen. „De gereformeerde gemeenschap was hier vroeger veel groter”, zegt Liuwe Westra, secretaris van de stichting Greidhoeke Kathedraal en tot april vorig jaar gereformeerd predikant. „Maar Lollum is steeds kleiner en steeds minder kerkelijk geworden. En dus werd de kerk veel te groot.”

De eerste gegadigde voor een nieuwe bestemming van het kerkgebouw diende zich al snel aan. „Zo’n tien uitvaartverenigingen uit de Greidhoeke zijn bezig zich te verenigingen in een coöperatie, aldus Westra. „De uitvaartbranche heeft het hier moeilijk. In zo’n coöperatie wil men de krachten bundelen.”

De uitvaartcoöperatie zou ruimte willen huren in de kerk, voor een kantoor en een ontmoetingsruimte. De provincie Friesland was in 2015 enthousiast over het plan en zegde een subsidie van twee ton toe. Het lukte de initiatiefnemers echter niet om tijdig de rest van het benodigde geld bijeen te krijgen. De subsidie kwam daardoor te vervallen.

Er meldde zich vervolgens een tweede geïnteresseerde partij. De neven Sipke en Sipko Dotinga willen een bierbrouwerij beginnen in de kerk. Dat is geen alledaagse combinatie, een kerk en een brouwerij, beaamt Westra. „Drank in de kerk, dat kan gevoelig liggen. Maar in Lollum kennen we geen geheelonthouderstraditie. En ook bij omwonenden zijn er geen principiële bezwaren.”

De beide bierbrouwers willen hun bier, ”Tsjerkebier” genaamd, per se in een kerkgebouw brouwen. „Er staan zo veel kerken leeg”, aldus Sipke Dotinga. „Op deze manier kunnen wij eraan bijdragen dat dit erfgoed behouden blijft. Een bierbrouwerij kan daarnaast voor wat reuring in het dorp gaan zorgen.”

Westra beaamt dat. „Een brouwerij levert werkgelegenheid op. Ook is er samenwerking met de coöperatie van uitvaartverenigingen denkbaar. Meestal is een begrafenis een plechtige bijeenkomst. Maar tegenwoordig is het ook mode om een sfeervolle ‘nazit’ te houden. Dat kan dan in de kerk, met bier van de brouwerij.”

Er worden nu gesprekken gevoerd om de subsidiëring nieuw leven in te blazen. Ook wordt er nagedacht over fondswerving. „Er is veel geld nodig, want de kerk heeft voor 8 ton achterstallig onderhoud”, aldus Westra.

Westra is vastbesloten om de plannen te laten slagen. „Deze kerk is een van de weinige gereformeerde kerken die er nog net zo uitzien als een eeuw geleden. Bovendien hebben de Gereformeerde Kerken in de vorige eeuw een grote rol gespeeld in Friesland. Daar moet wel wat van bewaard blijven.”