Poetins mobilisatie is lastig voor Russische baptisten

Buitenland

Tijdens de Koude Oorlog snapten alle gereformeerden in Nederland dat de protestanten in de Sovjet-Unie niet in het leger wilden. Welke christen wil nu meevechten voor een atheïstische staat?