Nieuw platform in CGK over vrouw en ambt

Kerk & religie

Een nieuw platform, Christelijk Gereformeerd Beraad (CGBeraad) genaamd, wil christelijke gereformeerde ambtsdragers die bezwaar hebben tegen vrouwen in het ambt helpen. Onder meer bij de vraag hoe ze op classisvergaderingen moeten handelen. Ds. A. A. Egas: „Hier is grote behoefte aan.”