Van der Burg vereenvoudigt aankoop gebouwen voor asielopvang

Binnenland

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag gebouwen gaan aankopen om mensen in te huisvesten, ook als daar nog niet de juiste bestemming op zit. Door het makkelijker te maken om bijvoorbeeld oude leegstaande hotels te kopen, hoopt het kabinet de druk op de asielketen te verlichten.