Maak kabinetsplannen voor emissiereductie uitvoerbaar

Opinie

Op 10 juni presenteerde minister Van der Wal haar startnotitie ”Nationaal Programma Landelijk Gebied”, met daarin ”richtinggevende emissie reductiedoelstellingen”. Bij de boeren sloeg de notitie in als een bom.