Stikstofmodellen zijn geen boerenbedrog

Opinie

Nergens is het systeem om de uitstoot van stikstof te schatten zo goed op orde als in Nederland. Belangrijk, want door neerslag van stikstof vindt in de bodem onder meer verzuring plaats. Dit leidt tot een sterke afname van planten, insecten en vogels.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.