Kamer: bewindslieden moeten uniform omgaan met sms’jes en appjes

Politiek

De Tweede Kamer wil dat alle kabinetsleden op dezelfde manier omgaan met het archiveren van sms’jes en appberichten. De controle of dat echt gebeurt, moet goed worden geregeld. Een motie van de VVD daarover is door de Tweede Kamer aangenomen.