Veel Betuwenaren waren na de bevrijding ”Alles Kwijt”

Geschiedenis

Er reed een treintje door Tiel. De ”puinexpres”. Voor tal van Betuwenaren lag na de bevrijding hun huis, hun bestaan in puin. Het kan hen nog steeds ontroeren.