SGP, Lokaal Belang en CU in college Barneveld; twee SGP-wethouders

Binnenland

De SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de gemeente Barneveld. De SGP levert twee wethouders voor het nieuwe college, de andere twee partijen elk één.