Vooral veranderingen in kerkuitzendingen lijken na crisis blijvertje

Kerk & religie

Veel moest anders in de kerk door de coronacrisis. En veel daarvan zal weer teruggaan naar ‘normaal’ als de crisis wegebt. Maar blijvende veranderingen zijn er ook; met name in de manier van uitzenden van de erediensten.