Sarina Brons kon anderhalf jaar lang geen gesprekken voeren

Mens & samenleving

De akker achter de pastorie waarin Sarina Brons-van der Wekken woont, ligt omgeploegd onder een grijze hemel. De omgewoelde aarde zou een metafoor kunnen zijn voor een donkere periode in haar leven die in 2018 begon. Een val van de fiets trok diepe voren in haar bestaan.