Hoe een reformatorische school een veilig klimaat kan bieden aan álle leerlingen

Onderwijs & opvoeding

Vasthouden aan de Bijbelse visie op het huwelijk én een veilige plek bieden aan lhbti-scholieren. Hoe breng je dat als school in praktijk? Twee jongeren en twee bestuurders reageren.